Oferta

Immunoglobuliny i czynniki krzepnięcia

Import docelowy

Sprzęt i materiały medyczne

Płyny infuzyjne

Leki

Żywienie pozajelitowe

Żywienie dojelitowe

Środki dezynfekcyjne

Artykuły higieniczne

Odzież ochronna

Pojemniki na odpady medyczne

Preparaty mlekozastępcze, mleka modyfikowane, RTF-y

Nietrzymanie moczu

Szwy chirurgiczne

Bialmed - Import docelowy

Import docelowy

Import docelowy polega na sprowadzaniu z zagranicy leków, które nie są dopuszczone do obrotu w Polsce.

W ramach importu docelowego mogą znaleźć się produkty lecznicze spełniające n/w kryteria:

  • ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta,

  • dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany,

  • posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany,

  • w Polsce nie może być dopuszczony do obrotu jego odpowiednik, czyli lek zawierający tę samą substancję czynną, postać i dawkę (moc).

Zezwolenie na sprowadzenie danego leku z zagranicy w ramach importu docelowego wydaje Minister Zdrowia.

Podstawą sprowadzania leków z zagranicy jest zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny (konsultanta krajowego bądź wojewódzkiego – właściwych ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego prowadzącego szpital albo właściwych dla miejsca leczenia pacjenta).

PODSTAWA PRAWNA

Farmacja

tel. 87 424 11 70
tel. 87 424 11 96
fax. 87 424 11 65
e-mail: