Kontakt

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35
02-546 Warszawa

NIP: 849-00-00-039
Regon: 790003564

www.bialmed.pl
e-mail: sekretariat@bialmed.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000025915

Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony):
2.340.000,00 zł

Adres do korespondencji
Bialmed Sp. z o.o.
ul. płk. Leona Silickiego 1
12-200 Pisz

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

sprzęt jednorazowego użytku

tel. 87 424 11 61
tel. 87 424 11 63
fax. 87 424 11 61

dezynfekcja

tel. 87 424 11 60
tel. 87 424 11 92
fax. 87 424 11 94

farmacja

tel. 87 424 11 70
tel. 87 424 11 96
fax. 87 424 11 65

materiały szewne

tel. 87 730 94 29

e-mail:
dzp@bialmed.pl

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 87 424 11 77
fax. 87 424 11 85
fax. 87 424 11 97
email:
bok@bialmed.pl

Dział zarządzania jakością

tel. 87 730 94 10

Dział Księgowości

tel. 87 730 93 90
email:
ksiegowosc@bialmed.pl

Dział importu

tel. 87 424 11 84
tel. 87 730 93 99
email:
import@bialmed.pl

SEKRETARIAT

tel. 87 424 11 80
fax. 87 424 11 79

Recepcja

tel. 87 730 94 00
e-mail:
sekretariat@bialmed.pl