Otwórz menu logotyp bialmed

Bialmed Sp. z o.o.


ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa


NIP: 849-00-00-039

Regon: 790003564


www.bialmed.pl

e-mail: sekjunqt.retariat@bialmed.pl


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

numer KRS 0000025915


Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 2.340.000,00 zł

Adres do korespondencji:


Bialmed Sp. z o.o.

ul. płk. Leona Silickiego 1, Jagodne

12-200 Pisz

We have been supplying health care facilities for over 30 years.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

sprzęt jednorazowego użytku

tel. 87 730 94 11

tel.87 730 94 13

fax.87 424 11 61

dezynfekcja

tel.87 730 94 17

tel.87 424 11 60

fax.87 424 11 94

farmacja

tel.87 730 94 22

tel.87 424 11 70

fax.87 424 11 65

materiały szewne

tel.87 730 94 29


e-mail:dxtzzp@bialmed.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel.87 424 11 77

fax.87 424 11 85

fax.87 424 11 97


e-mail:behrok@bialmed.pl

DZIAŁ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

tel.87 730 94 10

DZIAŁ TRANSPORTU

tel.87 730 94 42

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

tel.87 730 93 90

e-mail:ksiebd4ygowosc@bialmed.pl

DZIAŁ WINDYKACJI

tel.87 424 11 72

tel.693 930 837

DZIAŁ IMPORTU

tel.87 730 93 98

tel.87 424 11 63


e-mail:importmq@bialmed.pl

KONTROLA FARMACEUTYCZNA

tel.87 730 94 33

SEKRETARIAT

tel.87 424 11 80

fax.87 424 11 85

RECEPCJA

tel.87 730 94 00


e-mail:sek73qgretariat@bialmed.pl

Formularz kontaktowy

e-sklep