DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

sprzęt jednorazowego użytku

tel. 87 424 11 61
tel. 87 424 11 63
fax. 87 424 11 61

dezynfekcja

tel. 87 424 11 60
tel. 87 424 11 92
fax. 87 424 11 94

farmacja

tel. 87 424 11 70
tel. 87 424 11 96
fax. 87 424 11 65

materiały szewne

tel. 87 730 94 29

e-mail: