Masz pytania? Skorzystaj z naszej infolinii: +48 87 424 11 77

Import docelowy

Bialmed Sp. z o.o. to firma z ponad 20 - letnim doświadczeniem w zaopatrywaniu lecznictwa. Zaopatrujemy placówki służby zdrowia - szpitale, kliniki, gabinety, sklepy i hurtownie medyczne w sprzęt, materiały medyczne oraz produkty lecznicze.

Import docelowy polega na sprowadzaniu z zagranicy leków, które nie są dopuszczone do obrotu w Polsce, a są niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli:

  • ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta,
  • dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany,
  • posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany,
  • w Polsce nie może być dopuszczony do obrotu jego odpowiednik, czyli lek zawierający tę samą substancję czynną, postać i dawkę (moc).

 

Do Polski nie można sprowadzać leków, dla których wydano decyzje o odmowie wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, odmowie przedłużenia pozwolenia bądź decyzję o cofnięciu pozwolenia.

Podstawą sprowadzania leków z zagranicy jest zapotrzebowanie szpitala albo lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny (konsultanta krajowego bądź wojewódzkiego – właściwych ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego prowadzącego szpital albo właściwych dla miejsca leczenia pacjenta).

Minister zdrowia jedynie wydaje zezwolenie na sprowadzenie danego leku z zagranicy w ramach importu docelowego, nie ma wpływu na to, jak szybko zostanie od sprowadzony. Sprowadzeniem leku zajmują się hurtownie farmaceutyczne i to one określają czas oczekiwania.
 

PODSTAWA PRAWNA


Aktualnie - w procedurze importu docelowego (zapotrzebowanie potwierdzone przez Ministra Zdrowia) - posiadamy w konkurencyjnych cenach następujące leki:

1. Thalidomide 100 mg x 30 tabl.
2. Carmustine 100 mg - 1 fiol. + rozp.
3. Melphalan 50 mg - 1 fiol. + rozp.
4. Daunorubicin 20 mg - 1 fiol.
5. Dactinomycin 0,5 mg - 1 fiol.
6. Lomustine 40 mg x 10 kaps.
7. Procarbazine 50 mg x 50 kaps.
8. Calcium Gluconate 1000 mg / 10 ml x 1 amp.

Get professional utensils

wszystko
dla medycyny

+48 87 424 11 77